Retningslinjer for ladestasjon for el-bil i garasjeanleggene

Garasjeanleggene er felleseie, og driftes av styret i Ekromskogen huseierlag. Dette inkluderer også det elektriske anlegget i garasjene.   

Beboere som ønsker ladestasjon ved sin plass i garasjen, må selv dekke kostnadene til dette. All montering skal skje på oppdrag fra styret slik at man har kontroll på arbeid som utføres og at garantier på tidligere utførte arbeider ikke brytes. Beboere kan ikke selv iverksette montering av kontakt for el-bil, men skal søke styret om godkjenning i henhold til rutinen nedenfor.  

Beboeren betaler et fast beløp for strømutgiftene pr måned. Beløpet er likt for alle typer el-biler. Beløpet er fastsatt etter anbefaling fra Norsk Elbilforening.   

Kostnad

Pr 1. november 2015 gjelder følgende priser:

 - Montering av kontakt:  kr 2500,- eks. mva.

 - Månedlig beløp strømutgifter:  kr 200,-.  

 

Rutine for montering av kontakt og start bruk av kontakt

1. Bestillingsskjema for montering av kontakt til el-bil fylles ut og sendes styret

2. Styret kontakter montør

3. Montør tar direkte kontakt med beboer for å avtale tilgang til garasjen.

4. Styret skal informeres om dato for når lading starter/el-bil er anskaffet

5. Forbruk av strøm faktureres fra Ekromskogen huseierlag v/regskapsfører kvartalsvis. 

 

Rutine for opphør av bruk av kontakt 

1. Styret skal informeres om dato for når lading opphører.

 

2. Styret sørger for at informasjon om dette formidles til regnskapsfører. Dette slik at beboer ikke lenger vil bli fakturert.

 

Bestillingsskjema ladestasjon el-bil

Vennligst fyll ut informasjon under.

Dokumentet skrives ut, signeres og leveres til styret.  

 

Jeg ønsker å etablere en ladestasjon på min garasjeplass i Ekromskogen. Jeg ber herved styret om å igangsette bestilling av en slik ladestasjon.  

Jeg er innforstått med at kostnaden for etablering av ladestasjon belastes meg som beboer, og at forbruk av strøm faktureres fra Ekromskogen huseierlag v/regnskapsfører hvert kvartal. 

 

 

 

Navn:  

 

Faktureringsadresse:  

 

Telefon:  

 

Garasje:  

 

Plass:  

 

Bilmerke/modell:  

 

  

Dato                                          

 

Underskrift   

 

 

Oppstart lading: 

 

Opphør lading:

 

 

Dato                                                    Underskrift